Free Music Download

Ao lua Ha Dong - Tuan Vu

Ao lua Ha Dong - Tuan Vu #1
Ao lua Ha Dong - Tuan Vu #2 Ao lua Ha Dong - Tuan Vu #2 Ao lua Ha Dong - Tuan Vu #4

Jump to: Play - Descripton - Download - Links

Play Audio Preview:

Disclaimer:

This content may be protected by copyright law or other laws regarding intellectual property of the United States or other countries.
Downloading Ao lua Ha Dong - Tuan Vu mp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.

Download Here:

Download as MP3Download as MP4

Description:

- Tác giả: Áo lụa Hà Đông nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa.
- Track thứ 06 trong CD Ngăn Cách, Trung tâm NĐBD Gold số 05, năm 1990.
Vẫn biết mỗi ca sĩ có sở trường và sở đoản riêng nhưng sao "vẫn phải lòng" khi nghe Tuấn Vũ hát nhạc phẩm này.

Watch video on Youtube: Ao lua Ha Dong - Tuan Vu
Search another results: Ao lua Ha Dong - Tuan Vu


Tags: ao lua Ha Dong tuan vu, áo lụa Hà Đông Tuấn Vũ, Ao lua Ha Dong - Tuan Vu, Áo lụa Hà Đông - Tuấn Vũ, Tuan Vu HD, Tuấn Vũ HD, nhac vang, nhạc vàng