Free Music Download

Yes Lord - 10. Baguhin

Yes Lord - 10. Baguhin #1
Yes Lord - 10. Baguhin #2 Yes Lord - 10. Baguhin #2 Yes Lord - 10. Baguhin #4

Jump to: Play - Descripton - Download - Links

Play Audio Preview:

Disclaimer:

This content may be protected by copyright law or other laws regarding intellectual property of the United States or other countries.
Downloading Yes Lord - 10. Baguhin mp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.

Download Here:

Download as MP3Download as MP4

Description:

Baguhin

Sa isang patak man lang ng Iyong dugo
Akoy di karapat-dapat na ito ay matamo
Nang dahil sa Yo ako ay natubos
Dahil sa sala ko, dugo mo ay nabuhos

Kung nagawa mong mamatay para sa kin
Paano ba kita sasambahin?

Koro:
Ako ay baguhin, gawin ayon sa Yong nanaisin
Lahat ng kalikuan koy pawiin
Sa buhay ko Ikay sundin
Ako ay baguhin, pag-ibig sa Iyoy pagningasin
Katigasan ng ulo koy baliin
Upang akoy maging katulad Mo, Hesus
Ako ay baguhin

Dahil sa biyaya Mo, akoy nakatayo
Kung wala ito, pag-asay maglalaho
Ang yong pagkamatay, dahil sa sala ko,
Sadyang walang hanggan ang pag-ibig Mo

Ayaw kong manatiling ganito
Hesus buhay koy baguhin mo

Bridge:
Ayaw kong maging mapagsamantala
Sa biyaya Mo
Ngunit kailangan ko ang tulong mo
Upang maging malinis sa harap mo

Ad-lib:

Ako ay baguhin, tiwala sa sarili ay pawiin
Puso ko ay Iyong hubugin
Sa buhay koy ikay sundin
Ako ay baguhin, kasarinlan ko ay Yong durugin
Sa buhay ko pangalan Moy purihin
Upang akoy maging katulad Mo, Hesus
Ako ay baguhin, kasarinlan ko ay Yong durugin
Sa buhay ko pangalan Moy purihin
Upang akoy maging katulad Mo, Hesus
Ako ay baguhin

Watch video on Youtube: Yes Lord - 10. Baguhin
Search another results: Yes Lord - 10. Baguhin


Tags: uccp, anabu